Về chúng tôi

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Hà Nội được thành lập ngày 13/01/1997 trực thuộc tổng công ty Hồ Tây do ban Quản Trị Trung Ương Đảng trực tiếp lãnh đạo. Ngày 18/02/1997 Công ty Dầu khí Hà Nội liên kết với Công ty Dàu khí Thành phố Hồ Chí Minh – với thương hiệu SAIGON PETRO ( trực thuộc Thành Ủy TP Hồ Chí Minh mang giấy phép kinh doanh số 044437 ngày 28/01/1997, có Quyết định thành lập số 2906GP/TLDN ngày 13/01/1997). Ngày 25/05/2004 Quyết định số 45/QĐ/TCQT của Ban Quản Trị Trung Ương Đảng thành lập chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây 1 Thành viên Dầu khí Hà Nội với tên gọi HANOI PETRO, tên nhân hiệu sản phẩm (HP), đăng ký kinh doanh số 0114000131. Từ ngày 13/05/2009 đến nay, do sự chỉ đạo của Đảng về đơn vị tham gia kinh tế, Quyết định chuyển đổi Công ty TNHH Hồ Tây 1 Thành viên Dầu khí Hà Nội thành công ty TNHH Dầu Khí Hà Nội theo giấy phép kinh doanh số: 0103867884 ra ngày 22/05/2009.

 Sứ mệnh

Không ngừng liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ, áp dụng những công nghệ tiên tiến vào quá trình quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để cung cấp sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật tốt nhất thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng.

Hoàn thiện chuỗi chu trình từ sản xuất đến cung cấp sản phẩm đến tay người tiêu dùng tại Việt Nam, cung cấp cho khách hàng các sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh trên thị trường trên cơ sở tối đa hóa tài sản, cơ sở vật chất và thị trường.

Tầm Nhìn

Trở thành hệ thống các Công ty kinh doanh LPG và các sản phẩm từ LPG hàng đầu Việt Nam, nhằm tối đa hóa lợi ích của các bên hữu quan, cộng đồng và xã hội

Dầu khí Hà Nội đang từng bước thực hiện mục tiêu trở thành một trong những công ty phân phối và cung cấp LPG được tôn trọng hàng đầu trong nước.

Đạt được sự tín nhiệm của khách hàng và các đối tác kinh doanh chính là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của chúng tôi

Không chỉ đem những điều tốt đẹp đến cho khách hàng, chúng tôi còn tạo ra nhiều cơ hội thành công cho đội ngũ nhân viên của mình. Mỗi nhân viên đều có thể tự hào khi làm việc tại dầu khí Hà Nội.

Giá trị cốt lõi

Nhân viên là tài sản quý giá nhất của Công ty. Luôn bán sự hài lòng chứ không bán sản phẩm đơn thuần. “Văn hóa phục vụ” là nền tảng cốt lõi tạo nên sự chuyên nghiệp.

Tôn trọng chính quyền và cộng đồng, tôn trọng khách hàng và cổ đông tôn trọng đối tác và người lao động.

Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác. Đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của chúng tôi.

Thấu hiểu giá trị của tinh thần làm việc nhóm luôn mang lại thành công. Động viên, khuyến khích, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.